1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

Zapisy na Egzamin B2

Ogólnouczelniany egzamin na poziomie B2 

w semestrze letnim roku akademickiego 2013/2014

I. EGZAMIN B2 CZĘŚĆ PISEMNA 

1. Termin egzaminu: 17 czerwiec 2014 (wtorek) 
2. Godziny egzaminu: I tura 9.00 – 11.00; 

II tura 12.00 – 14.00
(egzamin pisemny trwa 120 minut).

3. Termin ZAPISU na egzamin:
od 8 kwietnia do 12 maja 2014 do godz. 12.00

ZAPIS NA EGZAMIN B2 kliknij TUTAJ

4. Egzamin mogą zdawać wyłącznie studenci zapisani na ten termin.
Studenci, którzy będą zdawać Egzamin pisemny B2 po raz czwarty, piąty, szósty zapisują się również poprzez Internet - link powyżej.

5. Reklamacje: w dniach od 13 do 20 maja na stronie www.sjo.pw.edu.pl będzie można sprawdzić swoje nazwisko na liście zapisanych na egzamin. Reklamacje po tym terminie nie będą uwzględnione.

6. Dysleksja: Studenci dysponujący zaświadczeniami o dysleksji, niedosłuchu lub innych problemach zdrowotnych, powinni je złożyć w Dziale ds. Studenckich SJO w terminie zapisów. Zaświadczenia złożone po terminie nie będą uwzględniane. Jeśli zaświadczenie złożono przy poprzednich zapisach, należy telefonicznie poinformować o tym SJO, tel. (22) 234 59 83 (w okresie zapisów).

7. Miejsce zdawania egzaminu: W dniu 9 czerwca 2014 na stronie www.sjo.pw.edu.pl i w gablotach przy SJO będą umieszczone imienne listy studentów przydzielonych do określonych sal.

8. Ważne informacje dotyczące egzaminu:
Studenci będą wpuszczani na salę egzaminacyjną na podstawie dwóch dowodów tożsamości – dowodu osobistego i indeksu lub legitymacji studenckiej.

9. Wyniki egzaminu pisemnego B2 zostaną umieszczone na stronie internetowej SJO oraz na tablicy ogłoszeń przy sekretariacie SJO w dniu 23 czerwca 2014 o godz. 12.00

II. EGZAMIN B2 CZĘŚĆ USTNA

1. Egzamin ustny zaliczenie:

Część ustną można zaliczyć w następujący sposób:

Oceną z zaliczenia 2 modułów (szczegóły: www.sjo.pw.edu.pl -> Egzaminy -> Egzamin B2), konieczny wpis oceny z egzaminu do indeksu przez Komisję Egzaminacyjną w trakcie dyżurów w sesji;

Certyfikatem FCE na ocenę C; konieczny wpis oceny z egzaminu do indeksu przez Komisję Egzaminacyjną w trakcie dyżurów w sesji;

Po 17 czerwca na stronie SJO pojawią się informacje o terminach dyżurów (wpisach do indeksu) Komisji Egzaminacyjnej dla studentów, którzy zaliczą egzamin pisemny i będą zwolnieni z części ustnej na podstawie
odpowiedniego certyfikatu lub oceny na zaliczenie.
Zdaniem egzaminu części ustnej; konieczny zapis na część ustną egzaminu

2. Zapisy na egzamin część ustna: osobiście w Dziale ds. Studenckich pok. 419; GG
23 czerwca (poniedziałek) w godz. 12.00-15.00
24 czerwca (wtorek) w godz. 12.00-15.00
25 czerwca (środa) w godz. 9.00-12.00

3. Sale na egzamin ustny
Student zapisując się na egzamin ustny, otrzymuje szczegółowe informacje dot. egzaminu: datę, godzinę i miejsce egzaminu (gmach i salę).

4. Egzaminy ustne odbędą się w dniach:
25 czerwca (środa) w godzinach 12.00 – 16.00
26 czerwca (czwartek) w godzinach 9.00 – 16.00
27 czerwca (piątek) w godzinach 9.00 – 16.00

Na egzamin ustny student zgłasza się z indeksem.

5. WAŻNE: Zaliczeniem egzaminu B2 jest jego wpis do indeksu.

Studenci przystępujący do egzaminu B2 części ustnej wpis do indeksu otrzymują podczas egzaminu.

Studenci zaliczający część ustną egzaminu na podstawie certyfikatu lub oceny z zajęć muszą uzyskać wpis do indeksu od Komisji Egzaminacyjnej w trakcie dyżurów w sesji.

III. Kolejny Egzamin B2 odbędzie się dniu 1 września 2014 r.

 


źródło: sjo.pw.edu.pl

Odwiedza nas 77 gości oraz 0 użytkowników.