1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

Nadchodzące Akcje Kwaterunkowe

Drodzy Studenci,

informujemy, że w dniu dzisiejszym rozpoczyna się pierwsza z tegorocznych akcji kwaterunkowych, przeznaczona dla obecnych studentów Politechniki Warszawskiej. 

Przedstawiamy Wam informację Przewodniczącego Komisji Kwaterunkowej Samorządu Studentów Politechniki Warszawskiej.

"Studenci z miesięcznym dochodem na osobę w rodzinie nie większym niż 1275,30 zł (150% kwoty progowej do stypendium socjalnego) składając komplet dokumentów potwierdzających dochód, mają zagwarantowane miejsce w DS (o ile tych miejsc w DS tyle będzie). 

Studenci o wyższym dochodzie składają tylko wniosek oraz dokument potwierdzający adres stałego zameldowania (wydawany przez Urząd Gminy, w której jest się zameldowanym). Te wnioski będą uszeregowane według odległości od miejsca zamieszkania (od najdalszych), a miejsca przydzielane aż do wyczerpania puli.

Zwracam szczególną uwagę na termin składania podań o uwzględnienie szczególnych okoliczności przy przyznawaniu miejsca w DS oraz wniosków par małżeńskich. Termin przyjmowania podań 23-25 kwietnia 2014 r.

W przypadku podań o uwzględnienie szczególnych okoliczności osób niepełnosprawnych wymaganym dokumentem jest orzeczenie o niepełnosprawności (wystawione na okres obejmujący wnioskowany czas zakwaterowania w DS).

W przypadku szczególnych zasług na rzecz społeczności akademickiej Wydziału (na którym składa się wniosek o miejsce w DS) do podania konieczne jest załączenie opinii przewodniczącego WRS. W przypadku działalności w innych organizacjach studenckich PW, do zaopiniowanego podania należy dołączyć również dokument potwierdzający tę działalność (wystawiony przez przewodniczącego danej jednostki). Wzór podania jest jednym z załączników do Regulaminu Kwaterowania.

W przypadku wniosku par małżeńskich wymaganym dokumentem jest:

  • akt zawarcia związku małżeńskiego lub;

  • podanie do Prodziekana ds. Studenckich o wyrażenie zgody na zamieszkanie w DS jako małżeństwo, poparte przez tegoż Dziekana."

Szczegółowe informacje dotyczące kwaterunku znajdziecie na stronie www.kwaterunek.pw.edu.pl .

Dokumenty do pobrania:

Odwiedza nas 51 gości oraz 0 użytkowników.